Ông Trần Minh Tiến đảm nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh từ ngày 01/08/2023

 10:42 SA @ Thứ Ba - 01 Tháng Tám, 2023

Ngày 31/7/2023, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã công bố các Quyết đnh công tác về cán bộ tại Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh, cụ thể: ông Lưu Đào Nguyên thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty, tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Công ty và bổ nhiệm ông Trần Minh Tiến giữ chức vụ Quyền Giám đốc Công ty từ ngày 01/08/2023.

Chủ trì buổi lễ công bố có ông Đào Nam Hải - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn cùng các ông: Đặng Quang Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát; Lê Văn Hướng – Trưởng Ban Nhân sự Lương thưởng HĐQT, Trần Văn Kha – Trưởng Ban Tổng hợp HĐQT; Nguyễn Bá Tùng – Kế toán trưởng. 

Về phía Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh, có sự tham dự của Ban Giám đốc Công ty / Chi nhánh, Kế toán trưởng, Trưởng phó các phòng nghiệp vụ Công ty/Chi nhánh và các Cửa hàng trưởng 3 khu vực.

Tại buổi Lễ, sau khi công bố và trao các Quyết định, Tổng giám đốc Tập đoàn cũng đã giao nhiệm vụ cho đ/c Trần Minh Tiến – Tân Quyền Giám đốc Công ty đồng thời đánh giá cao năng lực, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm của đồng chí Trần Minh tiến, hi vọng trong thời gian sắp tới, đồng chí sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình trong cương vị mới, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phó.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ: 

Ông Đào Nam hải - Tổng Giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam phát biểu giao nhiệm vụ cho Tân Quyền Giám đốc Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh
Ông Lê Văn Hướng công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh
Ông Trần Minh Tiến - Quyền Giám đốc Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh phát biểu nhận nhiệm vụ
Ông Lưu Đào Nguyên - Chủ tịch Công ty phát biểu

Nguồn:  Trần Ngọc Nam  -  Phó phòng TCHC Công ty