Giới thiệu

Chia sẻ

Thành tích & Giải thưởng

Các thành tích:

- Năm 2011: Huân chương độc lập hạng nhì

- Năm 2009: Bằng khen của Bộ Công an (QĐ số 210/QĐ-BCA ngày 18/12/2009) và Bằng khen của Bộ Công Thương (QĐ số 6660/QĐ-BCT ngày 30/12/2009)

- Năm 2008: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (QĐ số 1552/QĐ-TTg ngày 29/10/2008)

- Năm 2007: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (QĐ số 268/QĐ-TTg ngày 27/02/2007) và Bằng khen Bộ Công An (Quyết định số 265/QĐ – BCA ngày 27/12/2007).

- Năm 2006: Huân chương độc lập hạng ba. (QĐ số 138/2006/QĐ-CTN ngày 08/2/2006) và Bằng khen Bộ Công An (Quyết định số 08/QĐ – BCA ngày 11/01/2006).

- Năm 2005: Danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (QĐ số 605/KT-CTN ngày 31/8/2004) và Huân chương chiến công(QĐ số 191/2003/QĐ-CTN ngày 22/4/2003).

- Năm 2001: Huân chương Lao động hạng Nhất.