Hội nghị Tổng kết Công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2023 - Cụm thi đua số 4

 08:09 CH @ Thứ Sáu - 15 Tháng Mười Hai, 2023

Thực hiện Quy chế hoạt động của Cụm thi đua số 4 (ban hành kèm theo Quyết định số 54/CTĐ04-QĐ ngày 30/01/2023 của Cụm trưởng); ngày 15/12/2023, Cụm thi đua số 4 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024.

Cụm thi đua số 4 – Tập đoàn xăng dầu Việt Nam gồm 5 công ty: Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh (Cụm trưởng), Công ty xăng dầu B12, Công ty xăng dầu Thái Bình, Công ty xăng dầu Hải Dương, Công ty xăng dầu Hưng Yên. 

Tại Hội nghị, Đồng chí Trần Minh Tiến – Giám đốc Công ty, Phó Chủ tịch HĐ TĐKT Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh cũng đã thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng, trình bày Dự thảo báo cáo Tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024” của Cụm thi đua số 4. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã tiến hành bình xét các danh hiệu thi đua của các đơn vị thành viên năm 2023 và bầu ra đơn vị Cụm trưởng năm 2024 là Công ty xăng dầu Thái Bình!

Sau đây là 1 số hình ảnh của Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết Thi đua khen thưởng - Cụm thi đua số 4
Đồng chí Lưu Đào Nguyên - Chủ tịch Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Trần Minh Tiến - Giám đốc Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh trình bày “Dự thảo báo cáo Tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024”
Đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Nguồn:  Trần Ngọc Nam  -  Phó trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính