Tin tức - Sự kiện
  • Nỗ lực tăng trưởng, tăng cường công tác quản lý

    17/01/2018 08:48' SA
    Vượt lên những khó khăn, tập thể lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV – NLĐ Công ty đã nỗ lực tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động kinh doanh. Kết quả kinh doanh trong năm 2017: sản lượng xăng dầu chính xuất bán trực tiếp đạt 107% KH, tăng trưởng 10% so với CK; DMN đạt 110% KH, tăng trưởng 13% so với CK; Gas đạt 158% KH, tăng trưởng 64% CK; Nước giặt Jana đạt 118% KH, tăng trưởng 24% so với CK; Doanh thu bảo hiểm đạt 94% KH, Doanh thu Sơn đạt 61% KH; Lợi nhuận trước thuế đạt 13,4 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 658 tỷ đạt 110% KH, tăng 11% so với CK.
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
20.290
20.690
20.090
20.490
18.240
18.600
15.570
15.880
15.520
15.830
14.110
14.390
Video
Loading...
Petrolimex ký sự
Thông tin khuyến mại